Ook voor domotica kunt u terecht bij R&R

Domotica
Dit is het domein van huiselijke elektronica. Het woord domotica is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van informatica, telematica en robotica. De officieele definitie van domotica is: De integratie van technologie  en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.  Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en  bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. Enkele voorbeelden volgen hieronder. Wij doelen vooral op  het gebruik van de 2e generatie¬ van domotica, welke met het gebruik van  een ethernetaansluiting via uw LAN of WAN te bedienen is.

Alarm installaties
Voor uw woning of pand leveren en plaatsen wij hoogwaardige alarm  installaties. Dit kan vanaf de basisuitrusting van de alarminstallatie  tot zeer geavanceerde versies. Daarbij kunt denken aan de mogelijkheid  om via een speciaal daarvoor ontworpen app, via uw smartphone, om live de beelden te bekijken van uw beveiligde omgeving. Wij werken daarvoor  enkel samen met een beperkt aantal gerenommeerde A-merken, neem contact  met ons op om te bepalen welke onderdelen voor uw woning of bedrijfspand van toepassing zijn. Denk hierbij aan onderdelen die binnen een  gesloten circuit actief zijn, bewegingssensoren, geluidssensoren,  uitbellen in geval van inbraak etc.

Data- en telefonienetwerken
De toekomstige data- en telefonienetwerk-infrastructuur wordt sneller,  ondersteunt verschillende applicaties, dient flexibel te zijn voor  uitbreiding of voor meer gebruikers en dit alles tegen aanvaardbare  kosten. Een juiste keuze nu kan op de langere termijn kosten besparen.  Daarnaast zien wij een verdere integratie van huishoudelijke apparaten  op uw reeds bestaande netwerk. Of het nu gaat om het aansluiten van uw  geavanceerder keukenapparatuur (koelkast met internetverbinding of de monitorfuncties van uw zonnepanelen beschikbaar stellen op uw tablet of  smartphone. Voor het inregelen, upgraden en uitbreiden van dit netwerk  kunt u bij ons terecht.

Internet aansluitingen
Een computernetwerk is over het algemeen alleen beschikbaar binnen een  organisatie of gebouw, een beperking die opgeheven wordt door een  internet. In het dagelijkse spraakgebruik is internet vaak een synoniem  voor het World Wide Web, maar dat is slechts een  van de vele diensten  die kunnen worden gebruikt via het Internet. Andere bekende diensten  zijn e-mail, FTP en usenet. Door voor al deze toepassingen een goede  aansluiting te maken, bent u gegarandeerd van de beschikbaarheid van het internet.

Centrale antenne installaties (CAI)
Het gebeurt vaak dat er een kabel bij gemaakt moet worden voor een  televisie-aansluiting op de slaapkamer en om er voor te zorgen dat het  signaal optimaal blijft, is de manier van aanleg belangrijk. In sommige  situaties eisen een signaalversterker zodat er een mooi beeld  tevoorschijn komt, maar in andere gevallen kan dit ook een heel  negatieve invloed hebben. Door de versterker strategisch te plaatsen,  bent u gegarandeerd van een goed beeld. Wel moet er rekening gehouden  worden met de lengte van de kabels en met het aantal aansluitpunten. En  met de huidige aanbieders van gecombineerde TV/Data/telefoon-signalen  via een telefoon-, kabel- of glasvezelverbinding gelden er evenzovele  verschillende oplossingen. Voor het inregelen, upgraden en uitbreiden  van dit netwerk kunt u bij ons terecht